małgorzata cieślak

małgorzata cieślak

Panelistka debaty "Społeczna twarz biznesu"

temat: Ładne rzeczy –
miejsce dla przedsiębiorców i społeczników

Z ramienia Urzędu Miasta Poznania pracuje w zespole rozwijającym miejsce przyjazne inicjatywom społecznym
i biznesowym – Pracownię Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy przy ul. Św. Marcin 57.
Animuje wymianę doświadczeń między pracodawcami, firmami społecznymi i społecznikami, organizuje szereg wydarzeń przybliżających społeczne kwestie Poznaniakom. Podczas debaty opowie o przestrzeni Ładnych Rzeczy
i szansach, które stwarza ona dla społeczników
i przedsiębiorców.